Siber Güvenlik Platformu VII 25 Şubat 2020
Siber Güvenlik Platformu VII 25 Şubat 2020
Siber Güvenlik Doktora/Yüksek Lisans Tez Ödülü

KAMU SİBER GÜVENLİK DERNEĞİ, ülkemizde siber güvenlik alanında nitelikli akademik çalışmaların gereğini ve önemini vurgulamak ve bu konuda çalışan genç akademisyenleri teşvik etmek amacıyla “Siber Güvenlik Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülü” verecektir (ilki bu yıl verilecek ödülün önümüzdeki her yılda da verilmesi planlanmaktadır).

Bu ödül; siber güvenlik, uygulamalı kriptografi ve benzeri çalışma alanlarında doktorasını veya yüksek lisansını Türkiye’de bir üniversitede 2016 veya 2017 takvim yılı içinde tamamlamış ve bu çalışmasıyla siber güvenlik alanındaki temel sorunlardan birinin çözümüne katkıda bulunmuş kişi veya kişilere verilecektir. Öngörülen toplam ödül miktarı 5000 TL’dir ve seçilen bir veya birkaç kişi arasında paylaşılacaktır. Ödül alacaklar ayrıca tez konusuyla ilgili olarak sunum yapacak ve ödül sahiplerine birer plaket takdim edilecektir.

Ödül ve Başvuru ile ilgili diğer hususlar şunlardır:

1.     Ekteki başvuru formu doldurularak ve formun eki olarak başvuru sahibinin doktora/yüksek lisans tezi ve özgeçmişi, tezden üretilen akademik yayın listesi ve bu yayınların birer kopyası eklenerek başvurular e-posta yolu ile 1 Kasım 2017 tarihine kadar info@kamusgd.org.tr adresine gönderilmelidir (Ayrıca basılı başvuru yapılması gerekmemektedir) (başvuruların tarafımıza ulaştığına dair teyit mesajı yine e-posta yolu ile adaylara bildirilecektir).

2.     Tez ödülünü kazanan kişi veya kişilerin 22 Kasım 2017 tarihinde Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde yapılacak Siber Güvenlik Platformu VI etkinliğinde ödüle konu olan doktora tezi ile ilgili bir sunum yapmaları gerekecektir (Ulaşım giderleri Kamu Siber Güvenliği Derneği tarafından karşılanacaktır).

3.     Ödül ile ilgili başvuru formu ve ilgili diğer belge ve bilgiler için Siber Güvenlik Platformu (www.siberguvenlikplatformu.org) veya Kamu Siber Güvenlik Derneği (www.kamusgd.org.tr) web adresini ziyaret ediniz.

Copyright © 2015 Kamu Siber Güvenlik Derneği. Siber Güvenlik Platformu bir Kamu Siber Güvenlik Derneği resmi etkinlik platformudur.